บริการที่หลากหลายของเรา

GBA สามารถให้บริการ BPO ได้หลายหลายรูปแบบโดยมุ่งเน้น ผลลัพธ์ที่วัดได้และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นบริการในรูปแบบ Dedicated Seat หรือ Share Seat , การเทรนด้านเทคนิค หรือ การ Integrated Software , multi-channel platform ที่ต้องใช้สำหรับการบริการที่ซับซ้อน เราออกแบบกระบวนการทำงาน และขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดเพื่อสนองต่อความต้องการทางด้านธุรกิจของท่าน ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถวางแผนในอนาคตให้ท่านได้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากการให้บริการ

ศูนย์ติดต่อ

ปัจจุบันสินค้าและบริการต่างๆซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น การบริการ contact center ย่อมต้องซับซ้อนตามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราจึงพร้อมที่จะให้บริการท่านด้วยระบบ contact center ที่หลากหลายสามารถเข้ากับความต้องการของท่านได้ทุกรูปแบบ รวมทั้งภาษาที่หลากหลายและการทำงานในเวลาที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศทั่วโลก

 • รองรับการโทรหลายภาษา
  เราสามารถให้บริการด้วยคนท้องถิ่นมากกว่า 30 ภาษาทั่วโลกขึ้นกับความต้องการของท่าน เราสามารถให้บริการท่านด้วยภาษามากกว่า 10 ภาษาพร้อมๆกัน
 • คุ้มค่าและรองรับภาษาอังกฤษหลากหลาย
  ภาษาอังกฤษคือ บริการมาตรฐานของ BPO ทั่วไป แต่สำหรับ GBA แล้วเราสามารถแตกย่อยภาษาอังกฤษลงไปได้อีกมากมายอาทิเช่น ภาษาอังกฤษโดยคนบังกลาเทศ ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกที่สุดในโลก หรือ ภาษาอังกฤษโดยคนมาเลเซีย ซึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษแบบคนสิงคโปร์ได้ ทำให้การบริการภาษาอังกฤษของเราจะลดต้นทุนให้ท่านได้ถึง 70-80% เมื่อเทียบกับการใช้คนอเมริกัน
 • บริการเรียกคืน
  หากสินค้าหรือบริการของท่านมีปัญหา การแจ้งลูกค้าอย่างด่วนที่สุดคือ สิ่งจำเป็น ยิ่งเราแจ้งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และการบริการเท่านั้น GBA มีประสบการณ์ทางด้านนี้ เราสามารถตั้งทีมเฉพาะกิจนี้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเริ่มงานได้อย่างทันเหตุการณ์
 • การขายทางโทรศัพท์ขาออก
  หากท่านต้องการทำยอดขายเพิ่ม GBA สามารถที่จะตอบโจทย์นี้ได้ทั้งการออกแบบและการจัดการ ด้านการขายหรือการหาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่จะทำให้ท่านทำยอดขายได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะด้วยการบริการแบบ Outbound หรือ Inbound Contact Center ก็ตาม

การสนับสนุนที่ไม่ใช่เสียง

ในปัจจุบันและอนาคต การสื่อสารไม่ได้มีแค่การโทรศัพท์อย่างเดียวอีกต่อไป การใช้ email หรือ แชท คือช่องทางสื่อสารใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เราจึงพร้อมที่จะให้บริการด้านนี้แล้วเช่นกัน

 • รองรับการแชทเกม
  เราพร้อมที่จะให้บริการ email&Chat Contact Center support สำหรับ Application ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เกมส์ออนไลน์ การช้อปปิ้ง หรือ อื่นๆ โดยเฉพาะการทำ Live Chat

การตรวจสอบ

อินเทอร์เน็ต กลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเราในทุกวันนี้ และ SNS เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในทั้งการทำธุรกิจและชีวิตประจำวัน เราสามารถให้บริการ web/SNS monitoring ได้ไม่ว่าจะเป็น Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Live Streaming apps หรือ website รวมทั้ง Platform อื่นๆของท่านเอง

 • การตรวจสอบข้อความ SNS
  การส่งข้อมูลต่างๆผ่านโลกสังคมออนไลน์เริ่มมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และ flaming กลายเป็นปัญหาสำคัญ เราคือคนแรกที่สามารถจะช่วยปกป้องสินค้าและบริการของจากจากการถูก flaming
 • แอพถ่ายทอดสดการตรวจสอบวิดีโอ
  live-streaming apps เกิดขึ้นมากมายตลดอเวลา การรายงานความรุนแรงหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมี เพื่อให้การบริการยังคงดำเนินต่อไปได้ เราสามารถให้บริการการดูแลตามความต้องการของลูกค้าด้านนี้ได้ตลอด 24 ชม 365 วัน

การพัฒนาไอที

นอกจากการให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารแล้ว เรายังสามารถให้บริการด้านการพัฒนา software ได้อีกด้วยอาทิเช่น การพัฒนา website หรือ การพัฒนา Software ต่างๆ

 • ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  website ที่ดี สวยงาม น่าเชื่อถือ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ ดังนั้น เราจึงให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนา website ด้วยเช่นกัน